Bangolf Arena - Kända fel

Här listas kända fel i BA version 0.9.46

Problem: Kommentar:
Flera tomma blad vid protokollutskrifter när man skriver ut många spelare samtidigt. Behöver hjälp med att lista ut vad som kan vara fel med detta. Meddela mig om ni har problem med att skriva ut många protokoll samtidigt eller om det fungerar bra. Detta problem verkar bara drabba vissa användare. Temporär lösning: Skriv ut en spelare i taget.
Installation fungerar inte i Windows Vista. Spara installationsfilen på hårddisken. Högerklicka på det och kör det som Administratör.
Installation av ny BA-version fungerar inte alltid i Windows Vista. Ta bort äldre version av BA först.Tillbaka