Bangolf Arena - Vanliga frågor

Fråga: Hur kan jag lära mig mer om Bangolf Arena?
Svar: - Läs igenom hjälpsidorna. Tryck på F1 i Bangolf Arena för att få fram hjälpen.
- Gå på kurser som t.ex. anordnas av Svenska bangolfförbundet.
- Testa programmet och kör igenom olika scenarier.
Fråga: Hur kommer jag igång med BAMS?
Svar: - Läs igenom hjälpsidorna. Tryck på F1 i Bangolf Arena för att få fram hjälpen.
- Skaffa en klubbkod.
- Gå på kurser som t.ex. anordnas av Svenska bangolfförbundet.
- Skaffa någon telefon. Köp, låna eller använd befintliga. Läs i hjälpen om vilka som stöds.
- Testa systemet och kör igenom olika scenarier.
- Verifiera hårdvara och nätverk med stresstestet.
- Spela någon klubbtävling.
- Arrangera större tävlingar.Tillbaka